Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

30-06-2020 16:00

Từ 0 giờ ngày 01/7/2020, sẽ tiến hành cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ được thực hiện từ 0 giờ ngày 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê Quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với chu kỳ 10 năm một lần.

Ảnh minh họa

Được biết, cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 có nhiều điểm mới so với các cuộc Tổng điều tra trước đây về phạm vi, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu của cuộc điều tra. Khâu thu thập thông tin áp dụng 2 hình thức: Sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI) thu thập thông tin về hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tại các địa bàn điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến trên trang web điện tử.

Cuộc điều tra nhằm đáp ứng 3 mục đích:

Thứ nhất: nhằm tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

Thứ hai: nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;

Thứ ba: nhằm cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Về phạm vi, cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, Ủy ban nhân dân xã.

Trên địa bàn xã Cổ Lũng, cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 sẽ được tiến hành tại hai xóm Đồi Chè và xóm Bờ Đậu với tổng số 189 hộ. Đối tượng điều tra bao gồm lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng; kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn./.

Theo: Tổng cục Thống kê

Nguồn: colung.phuluong.thainguyen.gov.vn

Tin bài: Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang
Tài liệu Thống Kê

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3040

Tổng truy cập: 1029115