Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú

22-02-2022 21:17

          Ngày 10/01/2022, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 122/HD-SYT hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0)  tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhấn đường link bên trên để xem chi tiết!

/documents/605843/617549/HD+122+%28SYT%29+HD+tam+th%E1%BB%9Di+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD%2C+%C4%91i%E1%BB%81u+tr%E1%BB%8B+F0+t%E1%BA%A1i+nh%C3%A0.pdf/4ccb4404-1a61-423a-bbef-b43caa413f2c


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2342508