Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về lịch tiếp công dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng năm 2021.

26-01-2021 09:40

   Ngày 15/01/2021, Ủy ban nhân dân đã ban hành Thông báo số 05/TB-UBND của Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng, thông báo về lịch tiếp công dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng năm 2021 được thực hiện như sau: 

         1. Lịch tiếp công dân

- Các buổi tiếp công dân được tiến hành trong ngày làm việc, giờ hành chính.

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân vào ngày thứ 6 hàng tuần (nếu ngày thứ 6 trùng vào ngày lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề). Ngoài ra, tùy tính chất công việc cụ thể, Chủ tịch UBND xã quyết định tiếp công dân đột xuất để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công dân.

          * Thời gian tiếp:

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 17 giờ.

         2. Địa điểm tiếp: Phòng tiếp công dân của UBND xã Cổ Lũng.

       3. Thành phần tiếp: Lãnh đạo, cán bộ, công chức tiếp công dân được phân công trực tiếp theo Quy chế tiếp công dân.

         4. Trường hợp Chủ tịch UBND xã trùng lịch công tác: sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện tiếp công dân.

STT

Thời gian

Thành phần

Ghi chú

1

Tháng 1

Ngày 08/01/2021

Ngày 15/01/2021

Ngày 22/01/2021

Ngày 29/01/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

2

Tháng 2

Ngày 05/02/2021

Ngày 19/02/2021

Ngày 26/02/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

3

Tháng 3

Ngày 05/3/2021

Ngày 12/3/2021

Ngày 19/3/2021

Ngày 26/3/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

4

Tháng 4

Ngày 02/4/2021

Ngày 9/4/2021

Ngày 16/4/2021

Ngày 23/4/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

5

Tháng 5

Ngày 07/5/2021

Ngày 14/5/2021

Ngày 21/5/2021

Ngày 28/5/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

6

Tháng 6

Ngày 04/6/2021

Ngày 11/6/2021

Ngày 18/6/2021

Ngày 25/6/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

7

Tháng 7

Ngày 02/7/2021

Ngày 9/7/2021

Ngày 16/7/2021

Ngày 23/7/2021

Ngày 30/7/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

8

Tháng 8

Ngày 06/8/2021

Ngày 13/8/2021

Ngày 20/8/2021

Ngày 27/8/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

9

Tháng 9

Ngày 03/9/2021

Ngày 10/9/2021

Ngày 17/9/2021

Ngày 24/9/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

10

Tháng 10

Ngày 01/10/2021

Ngày 08/10/2021

Ngày 15/10/2021

Ngày 22/10/2021

Ngày 29/10/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

11

Tháng 11

Ngày 05/11/2021

Ngày 12/11/2021

Ngày 19/11/2021

Ngày 26/11/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

12

Tháng 12

Ngày 03/12/2021

Ngày 10/12/2021

Ngày 17/12/2021

Ngày 24/12/2021

Ngày 31/12/2021

-  Chủ tịch UBND xã

- Công chức văn phòng UBND xã

- Công chức liên quan đến lĩnh vực tiếp

 

 

        Thông báo về lịch tiếp công dân thường xuyên của Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng được gửi đến các đơn vị trực thuộc UBND xã, 18 trưởng xóm đồng thời được thông tin trên Trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Cổ Lũng để biết và liên hệ công việc./.

Nguồn: colung.phuluong.thainguyen.gov.vn