Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ủy ban bầu cử xã Cổ Lũng công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cổ Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.

26-04-2021 17:37

Ngày 20/4/2021, Ủy ban bầu cử xã Cổ Lũng công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cổ Lũng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 gồm 46 người được bầu ở 07 đơn vị bầu cử.

/documents/605843/0/Danh+s%C3%A1ch+nh%E1%BB%AFng+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%E1%BB%A9ng+c%E1%BB%AD+%C4%91%E1%BA%A1i+bi%E1%BB%83u+H%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%93ng+nh%C3%A2n+d%C3%A2n+x%C3%A3+C%E1%BB%95+L%C5%A9ng.pdf/fbb976f4-a19d-4f50-b363-803edc248a86

Nhấp vào đường Link để xem chi tiết. Trân trọng cảm ơn!

Nguồn: colung.phuluong.thainguyen.gov.vn