Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng tại hội nghị giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

14-06-2022 11:01

           Ngày 07 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng ban hành Thông báo số 35/TB -UBND về kết luận của Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng tại hội nghị giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022.

/documents/605843/617549/35_0001.pdf/5ae699d4-a59f-4dab-aa90-ad919d344c34

 

Nhấn đường linhk bên trên để xem chi tiết!


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2342549