Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng tại hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021

08-09-2021 17:19

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng ban hành Thông báo về thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng tại hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

 

/documents/605843/617549/TH%C3%94NG+B%C3%81O+K%E1%BA%BET+LU%E1%BA%ACN+GIAO+BAN.signed.signed.pdf/202c7bfc-bcbc-4500-a905-4982080bda86

 

Chi tiết mới xem trong file đính kèm!


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn