Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về việc phân công lịch trực các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tháng 03/2022 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng

02-03-2022 17:23

         Ngày 01 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng ban hành Thông báo số 06/TB -UBND về việc phân công lịch trực các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tháng 03/2022 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng.

/documents/605843/617549/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+l%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+tha%CC%81ng+3.2022.signed.signed.pdf/a2df5904-390a-45a3-bb4c-d159b2af018e

 

Nhấn đường linhk bên trên để xem chi tiết!

 


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2342587