Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sáng ngày 08/02, đồng chí Vũ Văn Cương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo xã.

08-02-2021 16:41

Sáng ngày 08/02/2021, tại hội trường UBND xã Cổ Lũng, đồng chí Vũ Văn Cương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo xã.

Họp Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử

Cuộc họp đã triển khai Kế hoạch số 09- KH/ĐU ngày 25/1/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và triển khai Quyết định số 40-QĐ/ĐU ngày 25/01/2021 của Đảng ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế số 41- QĐ/BCĐ ngày 25/01/2021 của Ban chỉ đạo về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xã Cổ Lũng, thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Văn Cương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử giao nhiệm vụ từng thành viên ban chỉ đạo, đồng chí nhấn mạnh để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cần phải làm tốt công tác hiệp thương nhân sự đại biểu HĐND xã, làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn, trú trọng quan tâm việc giải quyết đơn thư. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vnThống kê truy cập

Đang truy cập:2977

Tổng truy cập: 1029087