Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cổ Lũng thông báo về việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi

15-11-2021 20:41

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về việc tìm cha, mẹ đẻ cho trẻ em bị bỏ rơi. 

Dưới đây là hình ảnh của trẻ em đang được chăm sóc tại Trạm y tế xã Cổ Lũng.

 


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn