Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã Cổ Lũng tổ chức thăm đồng, đánh giá năng suất vụ Xuân 2021

27-05-2021 09:28

Sáng ngày 26/5/2021, Đoàn công tác gồm Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Chi cục Thống kê huyện Phú Lương và Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng tổ chức thăm đồng đánh giá dự ước năng suất cây lúa vụ xuân năm 2021, kết quả năng suất bình quân của toàn xã ước đạt 58,36 tạ/ha

Vụ xuân năm 2021 xã Cổ Lũng triển khai gieo cấy với diện tích 284 ha lúa, cơ cấu chủ yếu bằng các giống lúa lai cho năng suất cao, chất lượng tốt, đến nay người nông dân thuộc18 xóm trên địa bàn xã đã thu hoạch khoảng 50% diện tích lúa, năng suất bình quân của toàn xã ước đạt 58,36 tạ/ha, cao hơn 1,86 tạ/ha so với vụ xuân năm 2020.

Công tác thăm đồng đánh giá dự ước năng suất vụ xuân năm 2021.

Qua thực tế thăm đồng tại các cánh đồng xóm Cây Thị, Làng Phan, Cổ Lũng và một số diện tích lúa đang gặt để đánh giá năng suất, đoàn công tác đánh giá năng suất lúa bình quân toàn xã ước đạt 58,36 tạ/ha. Để đạt được kết quả trên là có sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và sự đồng thuận của nhân dân đưa các loại giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, thực hiện gieo cấy đúng thời vụ. Bên cạnh đó, người dân cũng nắm bắt được các kỹ thuật chăm sóc cây lúa và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Sau buổi thăm đồng, đồng chí Vũ Văn Cương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đề nghị các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng các đồng chí Trưởng xóm tuyên truyền hội viên, đôn đốc nhân dân thực hiện nhanh việc thu hoạch các trà lúa đã chín khi thời tiết nắng ráo, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa năm 2021.

Việc đánh giá dự ước năng suất lúa được tổ chức hằng năm theo mùa vụ nhằm đánh giá, so sánh năng suất giữa các vụ lúa từ đó có các giải pháp chỉ đạo phù hợp, kịp thời trong công tác chỉ đạo sản xuất lúa cho vụ sau./.

Nguồn: colung.phuluong.thainguyen.gov.vn

Tin bài: Chu Thị Hòa