Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

          Cổ Lũng là một xã trực thuộc và nằm ở khu vực phía nam của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Phía đông giáp xã Sơn Cẩm (thành phố Thái Nguyên).

- Phía tây giáp Thị Trấn Giang Tiên (huyện Phú Lương) và xã Cù Vân (huyện Đại Từ).

- Phía nam giáp xã An Khánh (huyện Đại Từ).

- Phía bắc giáp xã Vô Tranh (huyện Phú Lương).

Trụ sở Đảng ủy-HĐND- UBND xã Cổ Lũng

          Xã có diện tích tự nhiên 1.682,69 ha, về giao thông có tuyến đường Quốc lộ 3 và Quốc lộ 37 chạy qua, có 18 xóm với quy mô dân số 9.785 nhân khẩu, có 4 dân tộc chủ yếu sinh sống (tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 35,2%), số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 60%, còn lại là phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và phát triển làng nghề bánh Chưng Bờ Đậu- Số 9; Năm 2014 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhật xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Trên địa bàn xã có 02 điểm di tích: “Di tích lịch sử Chủ Tịch Hồ Chí Minh ở xóm Tân Long, Di tích lịch sử đình Cổ Lũng - đền Đầm Sơn ở xóm Cổ Lũng” được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các ban, ngành đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế ngày một phát triển, đời sống của nhân dân ngày một được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

          Với bề dày lịch sử và truyền thống yêu nước của quê hương xã Cổ Lũng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Cổ Lũng huy động sức người sức của phục vụ kháng chiến góp phần cùng với nhân dân cả nước đấu tranh giành được Độc lập - Tự do của Tổ quốc. Với những thành tích và đóng góp cho cuộc kháng chiến của dân tộc, cán bộ- nhân dân xã Cổ Lũng đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen. Những phần thưởng cao quý đó đã làm hào hùng thêm trang sử vẻ vang, truyền thống chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất của Nhân dân các dân tộc xã Cổ Lũng. Để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của quê hương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Cổ Lũng luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương Cổ Lũng giàu đẹp, văn minh./.

Nguồn: colung.phuluong.thainguyen.gov.vn

TL