Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Lũng tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

30-10-2020 17:11

        Trong hai ngày 29, 30/10/2020, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) xã Cổ Lũng đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Kết quả tiếp nhận ủng hộ như sau:       

TT

Tên đơn vị ủng hộ

Số tiền

1

Ban vận động xóm Cây Cài

7.470.000

2

Ban vận động xóm Làng Đông

8.390.000

3

Ban vận động xóm Cây Thị

4.645.000

4

Ban vận động xóm Đồng Sang

4.580.000

5

Ban vận động xóm Cổ Lũng

4.155.000

6

Ban vận động xóm Dọc Cọ

2.895.000

7

Ban vận động xóm Cây Lán

7.045.000

8

Ban vận động xóm Tân Long

4.510.000

9

Ban vận động xóm Bờ Đậu

11.420.000

10

Ban vận động xóm  Bá Sơn

6.195.000

11

Ban vận động xóm Đường Goòng

2.200.000

12

Ban vận động xóm  Đồi Chè

4.947.000

13

Ban vận động xóm Làng Ngói

3.270.000

14

Ban vận động xóm Nam Sơn

4.450.000

15

Ban vận động xóm Bãi Nha

3.845.000

16

Ban vận động xóm  Số 9

11.700.000

17

Ban vận động xóm Làng Phan

7.555.000

18

Ban vận động xóm Cổng Đồn

3.480.000

19

Hợp tác xã Dịch vụ và Kinh doanh TH Cổ Lũng

1.500.000

20

Công đoàn Cơ quan xã Cổ Lũng

2.550.000

 

Tổng cộng

106.802.000 đ

       Với tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách", trong thời gian một tuần Ban vận động 18 xóm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức vận động được tổng số kinh phí: 106.802.000 đ (Một trăm linh sáu triệu, tám trăm linh hai nghìn đồng). Toàn bộ số kinh phí trên Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Cổ Lũng đã chuyển về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phú Lương để góp phần giúp đồng bào miền Trung khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

       Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Cổ Lũng chuyển kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phú Lương.

       Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Lũng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, nhân dân đã có lòng hảo tâm chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra./.

Nguồn: Colung.phuluong.thainguyen.gov.vn