Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ủy ban bầu cử xã Cổ Lũng thực hiện niêm yết danh sách cử tri đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

14-04-2021 18:05

        Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện theo quy định tại các Điều 31, Điều 32 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chậm nhất là ngày 14/4/2021 (40 ngày trước bầu cử), danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và các khu vực bỏ phiếu.

Đến thời điểm ngày 12/4/2021, Ủy ban bầu cử xã đã hoàn hành xong việc niêm yết danh sách cử tri tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa của 18/18 xóm.

Niêm yết cư tri tại trụ sở làm việc của UBND xã

 

        Theo Ủy ban Bầu cử xã đã thông báo toàn xã có 11 tổ bầu cử. Qua rà soát sơ bộ có gần 8.000 cử tri tham gia bầu cử. Ngay sau khi niêm yết, các xóm đã thông báo rộng rãi đến các bậc cử tri về điểm niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa 18 xóm để cử tri kiểm tra, nắm bắt thông tin, nếu phát hiện sai sót sẽ báo cáo Ủy ban bầu cử xã để điều chỉnh, bổ sung. 

        Để việc lập danh sách cử tri đúng quy định, Ủy ban Bầu cử xã chỉ đạo thành viên Ủy ban Bầu cử xã, tổ trưởng tổ bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri đảm bảo thời gian quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân./.

Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn