Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về việc phân công lịch trực các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tháng 6/2022 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng

05-06-2022 17:22

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng ban hành Thông báo số 34/TB -UBND về việc phân công lịch trực các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tháng 6/2022 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng.

 

/documents/605843/617549/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+l%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+tha%CC%81ng+6.signed.signed.pdf/86f3817c-8c84-4848-9867-b855fd9f144a

Nhấn đường linhk bên trên để xem chi tiết!

 


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2343045