Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về lịch trực ngày Quốc khánh 02/9 và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tháng 9/2021 của UBND xã Cổ Lũng.

01-09-2021 13:37

Ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng đã ban hành Thông báo số 47/TB-UBND, thông báo về lịch trực ngày Quốc khánh 02/9 và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tháng 9/2021 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng.

/documents/605843/617549/thong+bao+lich+tr%C6%B0c+th%C3%A1ng+9.signed.signed.pdf/2922ee14-ce1d-4079-99d5-8aeadf31d888

Chi tiết mới xem trong file đính kèm!


Nguồn:colung.phuluong.thainguyen.gov.vn