Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

5 tháng Bộ phận một cửa các cấp giải quyết 40.951 hồ sơ

09-06-2021 09:36

5 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện Phú Lương và 15 xã, thị trấn trong toàn huyện đã tiếp nhận giải quyết gần 40.600 hồ sơ các loại của tổ chức, cá nhân. 

Cán bộ Bộ phận một cửa UBND xã Yên Đổ giải quyết hồ sơ cho công dân

Tổng số hồ sơ Bộ phận một cửa các cấp phải giải quyết tính từ tháng 1 đến hết ngày 31/5/2021 là hơn 41.000 hồ sơ, trong đó có 40.800 hồ sơ tiếp nhận mới; 199 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Các nội dung tổ chức, cá nhân đến liên hệ đề nghị giải quyết tập trung ở một số lĩnh vực: Thủ tục về chuyển nhượng, thừa kế, chuyển đổi và nộp thuế về đất đai; cấp phép đăng ký kinh doanh, xây dựng; chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ; thực hiện thủ tục hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; các thủ tục liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu, cải chính, thay đổi dân tộc…Cán bộ chuyên môn tại Bộ phận một cửa các cấp huyện Phú Lương đã tham mưu cho UBND cùng cấp giải quyết được gần 40.600 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,98%. Số hồ sơ giải quyết xong đã cơ bản được trả đúng hạn theo phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân. Địa phương có số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đạt cao nhất là thị trấn Đu với gần 5.400 hồ sơ. Tiếp theo là xã Yên Lạc 4.300 hồ sơ. Xã Tức Tranh là hơn 5.200 hồ sơ; xã Phấn Mễ, xã Cổ Lũng, xã Yên Ninh mỗi địa phương hơn 3.000 hồ sơ./.

Tin và ảnh: Văn Hùng