Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bàn phương án sử dụng đất của Công ty chè Phú Lương

25-11-2021 13:58

Ngày 24/11/2021, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Lương đã chủ trì họp với các ngành chuyên môn, đơn vị tư vấn bàn phương án sử dụng đất đối với diện tích trả ra cho địa phương quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên chè Phú Lương.


Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì và phát biểu tại cuộc họp

Trên phạm vi ranh giới đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên chè Phú Lương trả ra, theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Phú Lương có các dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 210 ha; trong đó có quy hoạch đất quốc phòng; quy hoạch khu dân cư; quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quy hoạch nghĩa trang xóm Hang Neo, xã Yên Lạc. Tại cuộc họp các đại biểu có ý kiến đề nghị tăng diện tích đất cho làm đường giao thông nông thôn phù hợp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần tích hợp quy hoạch nông thôn mới với quy hoạch sử dụng đất, hồ sơ cấp đất ở cho hộ gia đình phải tách riêng và phải thể hiện có đường vào… Sau khi nghe ý kiến thảo luận, làm rõ của đại diện đơn vị tư vấn, các ngành chức năng và 2 địa phương, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Lương kết luận: Để tiếp tục hoàn thiện phương án  xã Yên Lạc, Động Đạt tiếp tục trên cơ sở danh sách Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi thu thập tài liệu của Nhân dân, các quyết định, các hợp đồng, các trường hợp tự chuyển nhượng cho nhau; tiến hành họp dân trong xóm phổ biến quy định, hướng dẫn kê khai và nộp giấy tờ liên quan; xã rà soát các hồ đập trên cơ sở quy hoạch để tiếp tục sử dụng cho sản xuất nông nghiệp; đất các nhà văn hóa xóm nếu nhỏ hẹp thì mở rộng… Đối với các xã khi làm việc xong với người dân ở xóm phải có báo cáo lên Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế Hạ tầng khảo sát các tuyến đường về hiện trạng, nhu cầu mở rộng để có đề xuất phù hợp dự án quy hoạch chung các xã trên; Hạt kiểm lâm có đề xuất việc quản lý đất rừng hiện tại và thời gian tới; Phòng Tài Nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn nội dung thống nhất thực hiện./.

Tin: Văn Hùng, ảnh: Thanh Tuấn